Meditasjon som smertelindring

Siden vi vet at meditasjon styrker hjernen, og at smerte alltid skapes i hjernen, er det naturlig å tenke at meditasjon er bra for kroniske smertepasienter. Og ganske riktig – meditasjon har vist seg å hjelpe gjennom mange nevrologiske virkningsmekanismer, som beskrevet her, her, og her.

…Fortsett å lese Meditasjon som smertelindring

Hva er dermonevromodulasjon?

I 2012 dro jeg til Sheffield i England for å lære dermonevromodulasjon – som første nordmann. Jeg hadde allerede blitt kjent med metoden gjennom SomaSimple, en tenketank på internett for fysioterapi og smertevitenskap.

…Fortsett å lese Hva er dermonevromodulasjon?

Sju nøkler til smertehelbredelse fra Læringsnøkkelen (Universitetsforlaget, 2010)

Bokanmeldelse.

Læringsnøkkelen (Universitetsforlaget, 2010)

Fysioterapeutene Britt Fadnes og Kirsti Leira har i 10 år hatt inngående samtaler med professor i nevrologi Per Brodal. Det har vært et fruktbart samarbeid, som har endt i bøkene Balansekoden og Læringsnøkkelen, begge utgitt på Universitetsforlaget.

…Fortsett å lese Sju nøkler til smertehelbredelse fra Læringsnøkkelen (Universitetsforlaget, 2010)

Bevegelse er helbredende (Melzacks smerte-matrise del 3)

Dette er del tre av en serie på tre bloggposter. Del en finner du her, og del to finner du her.

Vi så i forrige bloggpost hvorfor ikke-truende bevegelse helbreder smerte.

Så hva slags bevegelse vil ikke hjernen føle seg truet av? Rolig bevegelse, i små mengder og ofte inntil nye reseptorer kan bli skapt ved synapsene. Dette kan ta så kort tid som tre dager. Vi kan kalle dette korrigerende bevegelse. Men vi “korrigerer” ikke positur, styrke, holdning, eller andre ting vi umiddebart skulle tro. Vi korrigerer input inn til hjernen, slik at vi kan få bedre output fra den – nedregulering, nullstille tersklene, desensitivisere. Å gjen-regulere sensitivitet er en stor korreksjon, og noe du kan lære å gjøre selv. …Fortsett å lese Bevegelse er helbredende (Melzacks smerte-matrise del 3)

Smerte er som sult (Melzacks smerte-matrise del 2)

(Dette er del to av en serie på tre bloggposter. Del en finner du her.)

Smerte er som sult og tørst

Patrick Wall ha foreslått at smerte kan sammenliknes med en «behovs-tilstand», slik som tørst eller sult [1]. Begge disse er ubehagelige tilstander som krever handling for å kunne nedreguleres, med andre ord en «fullbyrdende» handling.

…Fortsett å lese Smerte er som sult (Melzacks smerte-matrise del 2)

Smerte er alltid sammensatt (Melzacks smerte-matrise del 1)

I forrige bloggpost så vi kort på hvordan det vitenskapelige synet på smerte har forandret seg. Denne forandringen er basert på forskning som har blitt gjort i de siste førti eller femti åra, og ganske mye av den har blitt gjort bare de siste tjue åra.

…Fortsett å lese Smerte er alltid sammensatt (Melzacks smerte-matrise del 1)

Smerte er ikke input, smerte er output

Smerte er så dagligdags at det nesten er banalt å snakke om det. Likevel er den allmenne forståelsen av den manglende, selv blant leger og andre helsearbeidere. Et kort søk på google viser at flere store helseportaler (nhi.no, lommelegen.no), ikke har forstått helt grunnleggende sider av smerte. Og en kort spørsmålsrunde blant fysioterapeuter, massører, yogalærere og personlige trenere vil nok avsløre det samme. Kanskje det kan forklare hvorfor nesten en av tre nordmenn fortsatt sliter med smerte? [1]

…Fortsett å lese Smerte er ikke input, smerte er output