Hva er dermonevromodulasjon?

I 2012 dro jeg til Sheffield i England for å lære dermonevromodulasjon – som første nordmann. Jeg hadde allerede blitt kjent med metoden gjennom SomaSimple, en tenketank på internett for fysioterapi og smertevitenskap.

Dermonevromodulasjon (DNM) er en fysikalsk behandlingsform skapt av den kanadiske fysioterapeuten Diane Jacobs rundt 2005. Diane utviklet metoden fordi hun etter 30 år som fysioterapeut var misfornøyd med hvordan konvensjonell fysioterapi behandlet smerter. Hennes metode og tanker er idag velkjent for smertevitere over hele verden, og hun har også undervist fysioterapeuter i Norge.

Diane Jacobs, PT
Diane Jacobs, PT

Dermo betyr hud og nevro betyr nerve. Modulasjon betyr at man forandrer på hvordan noe uttrykker seg, altså nervene som er knyttet til huden. Vi har allerede sett på hvordan smerte alltid er output. I DNM forandrer vi på hvordan nervene i huden uttrykker seg til hjernen, slik at det kan forandre på den output hjernen skaper.

Huden er en viktig inngangsport til hjernen

La oss først se på noen interessante fakta om huden:

Interessant, eller hva? Les gjerne over denne lista et par ganger. Nervesystemet er digert!

Det blir ikke mindre interessant… Her er noen fakta til som er helt avgjørende for oss når vi gir behandlinger:

 1. Nervesystemet er et sammenhengende system:
  1. alle funksjonene av nervesystemet er avhengige av hverandre
  2. dets elektriske, mekaniske og kjemiske samhørighet er unik – om du forandrer på en av disse, så kan alle de andre delene forandres
  3. enhver forandring i en del eller systemfunksjon kan ha omfattende effekter i deler som ligger langt unna.
 2. Nervesystemet er bygd for å være i bevegelse.
 3. Nevroner består av 2% av samlet kroppsvekt, men trenger 20% av alt tilgjengelig oksygen. Dette blodet trengs
  1. for ernæring (høyt oksygenbehov)
  2. for å skylle unna avfallsstoffer (metabolittiske biprodukter)
 4. Nervesystemet inkluderer hjernen, og hjernen liker nye stimuli, ny input.

Hvordan problemer kan oppstå i nervesystemet

Du kan lese mer om dette her.

Siden nervesystemet er skapt for å være i bevegelse er ikke dette nødvendigvis problematisk i seg selv.

På den annen side, dersom det vedvarer får vi en tilstand som ofte holder seg selv vedlike.

Hvordan dermonevromodulasjon fungerer

DNM utføres med behagelig og rolig strekking av huden, og gjennom dette nervesystemet.

Slik hjelper det til å lindre og helbrede smerte ved å:

 1. bevege nervesystemet slik at det rører seg mer fritt
 2. hjelpe blodtilførselen
 3. avstresse kroppen
 4. korrigere kropps-kart i hjernen
 5. tilføre ny sensorisk input – fordi hjernen elsker ny input!
 6. utføres innenfor en biopsykososial modell.
  Den biopsykososiale sykdomsmodellen representerer en holistisk tenkemåte der kropp og sjel er automatisk flettet sammen til en enhet og er basert på en systemteoretisk tenkemåte. Gjennom den biopsykososiale forståelsen forklares smerte som en psykisk og emosjonell opplevelse som stammer fra en kompleks dynamisk prosess ut fra patofysiologiske forhold (lokalisasjon og intensitet), psykologiske forhold (kognitive og emosjonelle reaksjoner) og sosiale- og omgivelsesforhold (kontekstuelle og relasjonelle forhold). Disse aspektene blir som oftest satt i sammenheng med arbeidsstatus. Individuelle variabler som angst, depresjon, suggesjon, ubevisst atferdsendring og kulturell læring er ifølge Melzack faktorer som påvirker en persons forhold til smerte. (Fra masteroppgaven ”Uspesifikke kroniske smertetilstander satt i en biopsykososial sammenheng”)

Vil du vite mer om dermonevromodulasjon, kan du lese mer i boka Dermo Neuro Modulating. Det finnes også mye interessant informasjon på Diane Jacobs’ egen blogg Human Anti Gravity Suit. Her beskrives DNM i detalj:

1. Dermoneuromodulation (diagram, gearing up)
2. Dermoneuromodulation: Where it came from
3. Dermoneuromodulation: Ruffini sensory endings and dorsolateral prefrontal cortex
4. Dermoneuromodulation: Neurodynamics, tunnel syndromes, cutaneous nerves.
5. Dermoneuromodulation: The neuromatrix model of pain
6. Dermoneuromodulation: Ascending pathways