Anniken Lien Matheisen, Filmregissør og klient siden 2001

«Hver gang jeg har hatt en behandling med Tord føler jeg en indre ro og harmoni med meg selv.»